Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan mijn cursus, training of lesprogramma en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: Albert Bilos in mijn bedrijf Jij bent het Licht van de wereld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50871390, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een cursus, training of lesprogramma volgt of een andere overeenkomst aangaat met mij.
Cursus/training/lesprogramma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Cursus/training/lesprogramma

Je kunt tegen betaling een cursus/training/lesprogramma bij me volgen. Toegang tot het cursusmateriaal is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit de cursus niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een cursus/training/lesprogramma. Je moet een internetverbinding hebben om het online materiaal te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat de cursus start.
Ik e-mail je de factuur.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Albert Bilos via albert@jijbenthetlichtvandewereld.nl te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij albert@jijbenthetlichtvandewereld.nl

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de cursus/training/lesprogramma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar albert@jijbenthetlichtvandewereld.nl.

Wie weet tot binnenkort!

 

www.jijbenthetlichtvandewereld.nl – Albert Bilos –albert@jijbenthetlichtvandewereld.nl
Bedrijfsgegevens: Jij bent het Licht van de wereld – Fruitlaan 54 – 6515 BS Nijmegen – KvK 50871390 – BTW NL161186713B02

 

Pin It on Pinterest